Ranzijn PetCare

De online wachtkamer

Na het klikken op de link in uw email naar het videoconsult komt u in de online wachtkamer terecht. Dat betekent dat diegene met wie u de afspraak heeft nog niet online is. U kunt wachten of besluiten om het consult te annuleren en een bericht achter te laten.

Videoafspraak wijzigen

Als u de afspraak wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de e-mail of telefonisch. U krijgt vervolgens een bevestiging per mail met de gewijzigde afspraakgegevens.

Online videoconsult is geannuleerd

Als u het bericht krijgt dat uw afspraak is geannuleerd kunt u contact opnemen met de klantenservice om een nieuwe afspraak in te plannen.

Het videoconsult heb je per ongeluk weggeklikt

Als u tijdens het videoconsult per ongeluk de afspraak heeft weggeklikt, en dus ook beëindigd heeft, kan je in de email op de button klikken om het consult opnieuw te openen. Het consult zal opnieuw starten indien de persoon waarmee u het gesprek voerde nog online is.

De verbinding wordt verbroken

Als tijdens het consult de verbinding wordt verbroken, wordt automatisch geprobeerd de verbinding te herstellen. Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen met uw dienstverlener voor een nieuwe afspraak.